Про внесення змін до Правил дорожнього руху

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 9 липня 2008 р.
N 634 Київ

Про внесення змін до Правил дорожнього руху 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Внести до  Правил  дорожнього  руху,  затверджених постановою Кабінету Міністрів  України 
від  10  жовтня  2001   р.   N   1306  (Офіційний  вісник  України,  2001  р.,  N  41, ст. 1852;
  2005 р.,  N 2,  ст.  86, N 27, ст. 1569; 2007 р., N 14, ст. 522, N 48, ст. 1978), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО
     Інд. 31 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2008 р.
N 634

ЗМІНИ, що вносяться до Правил  дорожнього руху 
1. Підпункт "г" пункту 2.1 викласти в такій редакції:
"г) у встановлених законодавством випадках  дорожній  лист  і документацію   на   вантаж,  
що   перевозиться;   на   маршрутних транспортних  засобах  -  схему  маршруту  та  розклад  руху;
на великовагових   і   великогабаритних   транспортних   засобах   та транспортних   засобах,
що   здійснюють   дорожнє    перевезення небезпечних   вантажів,   -   документацію   відповідно  до  вимог
спеціальних правил;".
2. У  першому  реченні  пункту  3.6  слова  ",  а  також   на транспортних   засобах,
що   перевозять   небезпечні   вантажі," виключити.
3. Підпункт "г" пункту 9.8 викласти в такій редакції:
"г) на великовагових,  великогабаритних транспортних  засобах
та   транспортних   засобах,  що  здійснюють  дорожнє  перевезення небезпечних вантажів;".
4. Пункт 22.6 викласти в такій редакції:
"22.6. Транспортні засоби,  що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних   вантажів,
повинні  рухатися  з  увімкненим  ближнім світлом  фар,  задніми  габаритними  ліхтарями
та   встановленими розпізнавальними знаками, передбаченими пунктом 30.3 цих Правил,
а великовагові та  великогабаритні  транспортні  засоби  -  також  з увімкненим
проблисковим    маячком   (проблисковими   маячками) оранжевого кольору.".
5. Підпункти "г" та "ґ" пункту 32.1 виключити.
 

Назад